News & events

News

05 February 2020

Baphoxekile kumiswaucwaningo obeluhlola ngegciwane lengculazi

Isolezwe

BAPHOXEKILE ososayensi ngokumiswa kwemiphumela yocwaningo obeluhlola ngomgomo wokuvikela igciwane lengculazi.

Ucwaningo, obelwenziwa kubantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kuka-5 000 abangenalo igciwane lengculazi, iHVTN 702, ebuye yaziwe ngokuthi uhambo, lumisiwe emuva kokuthi imiphumela yalo yakamuva iveze ukuthi umgomo awulivikeli igciwane lengculazi.

To read the full article online click here.

Isolezwe

Related Articles