News & events

News

02 April 2014

Sinyukile isibalo sabane-HIV kuleli

Independent Online

SINYUKILE isibalo sabantu abanegciwane lengculazi ngokwemiphumela yocwaningo oluveza isimo ngalesi sifo iSouth African National HIV Prevalance, Incidence and Behaviour Survey 2012.

Bangu-12.2% abantu abanegciwane lengculazi kuleli uma kuqhathaniswa nango-2008 lapho isibalo sabe simi ku-10.6%.

Ethula le miphumela umphathi wenhlangano yocwaningo olwenziwe yiHuman Science Research Council (HSRC) uSolwazi Olive Shisana, uthe kuningi okuholele ekutheni izibalo zinyuke.

Independent Online